חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
engine fire suppression system vehicle  bus fire engine fire suppression system

BusShield

Fire Suppression System for Buses

BusShield is the foremost choice of bus body builders and operators the world over. BusShield’s R-107 approval provides total peace of mind, while its easy installation and ease of maintenance over the long term, minimize vehicle downtime.
BusShield’s total flooding mechanism prevents reignition, ensuring the vehicle’s safety even post fire.
The flexibility of BusShield’s design allows us to provide the best proposal, at a
competitive price, within the shortest possible lead time.
Rapid response, dependability and simplicity are the key specifications for Lehavot’s BusShield system, providing maximum protection with minimum vehicle downtime.

Show More
restaurant fire suppression systems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system

Contact us

Hi,need help?

Mechanical Release Module (MRM)

Each Lehavot WCK system is equipped with at least one manual pull station providing a means of activating the system manually if required