חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
vehicle fire suppression system Military vehicle fire suppression system

DefenseShield

Total Protection for Military Vehicles

Based on extensive battlefield experience Lehavot’s Defense Shield systems protect
many types of military vehicles against fire, including tanks, trucks, and armored
vehicles.

Defense Shield provides multi-zone protection in the crew compartment,
engine, fuel tank, tires, battery compartment, and outer envelope.
Simplicity, flexibility, ergonomic design and the highest degree of fire protection are the
key specifications of Lehavot’s custom made Defense Shield Systems.

Show More
restaurant fire suppression systems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system

Contact us

Hi,need help?

Mechanical Release Module (MRM)

Each Lehavot WCK system is equipped with at least one manual pull station providing a means of activating the system manually if required