חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
Lehavot Fire detector Detection for harsh conditions

DeltaDetector

Linear Fire Detector

DELTA Detector is a pneumatic-electronic linear fire detector that analyzes the rate of temperature rise within the monitored regions to confirm the presence of a fire or overheating. It senses the fire via stainless steel tubing routed within the protected zone, providing optimal detection coverage.

DELTA measures and analyzes the RoR, the Rate of (temperature) rise, as well as
measuring the absolute temperature change above ambient conditions, while enhancing fire detection reliability.

Common applications include public transportation, off-road vehicles, agricultural
vehicles, heavy machinery, generator rooms, CNC, tunnels and single-zone protection for buildings, wind turbines and cotton fiber mixing machines.
The lightweight, compact, user-friendly DELTA combines the DELTA detector as well as audiovisual indicators, providing a complete detection, alarm and activation solution in one unit. 

The built-in visual and audio alerts include: Fire Indication / Fault Indication /
Power Indication.

Show More
restaurant fire suppression systems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system

Contact us

Hi,need help?

Mechanical Release Module (MRM)

Each Lehavot WCK system is equipped with at least one manual pull station providing a means of activating the system manually if required