חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
E-bus Fire suppression system for Electric Buses

EvShield

Fire Suppression System for E-buses

Electric-Drive Vehicles, (EDVS) are powered by high energy density Li-ion battery
packs. Thermal runaway can occur when an increase in temperature changes the conditions, causing a further increase in temperature, often leading to a fire in the Li-ion cells.
The key to dealing with EVD fire risk is rapid, focused detection and suppression to stop the propagation process.
The extinguishing agent cools the battery compartment, stopping thermal run-away,while penetrating the battery package, cooling and isolating the affected cells.
Lehavot is a market pioneer with its unique, advanced fire protection system for EV
buses and heavy-duty vehicles.

Show More
restaurant fire suppression systems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system

Contact us

Hi,need help?

Mechanical Release Module (MRM)

Each Lehavot WCK system is equipped with at least one manual pull station providing a means of activating the system manually if required