חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

FoodTruckShield

Fire Suppression System for Food Trucks

Lehavot’s UL, LPCB and EN:17446:2021 listed FoodTruckShield,
is featured for compactivity, easy to adjust & install.
FoodTruckShield is pre-engineered for high flexibility and the simplification of installation with: Patented Dual-Directional MRM (Mechanical Release Module). Flexible Cable Housing. Continuous Detection Line. Ratchet Tightening Assembly. We designed it thinking about the installers. FoodTruckShield : IT IS ALL ABOUT SIMPLICITY!

Show More
restaurant fire suppression systems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Contact us

Hi,need help?

Mechanical Release Module (MRM)

Each Lehavot WCK system is equipped with at least one manual pull station providing a means of activating the system manually if required