חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

LEHAVOT

Fire Protection  
Technology
safety
reliability 
creativity
simplicity 
efficiency 
flexibility

Since 1949

kitchen fire suppression system

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

engine fire suppression system vehicle bus fire engine fire suppression system

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

Armored vehicle fire suppression system, Military vehicle fire suppression system

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

Our Story

ABOUT US

With over 70 years’ experience, Lehavot has long been recognized pioneer and leading provider of high quality Fire Protection systems. Incorporating the most advanced technologies, Lehavot’s best of breed solutions have proven themselves in every level of fire protection application.

0 %
Satisfaction
Guarantee
0
Active Fire Suppression Systems
0
Years of
experience

Testimonials

WHAT OUR
CLIENTS SAY

Lorem ipsum dolor sit amet,incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit
Shula Bufer
Founder & CEO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Mary Scott
Founder & CEO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Mary Scott
Founder & CEO

Testimonials

Check What Our
Client's Say

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Mary Scott
Founder & CEO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Mary Scott
Founder & CEO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Mary Scott
Founder & CEO

Our Story

ABOUT US

With over 70 years’ experience, Lehavot has long been recognized pioneer and leading provider of high quality Fire Protection systems. Incorporating the most advanced technologies, Lehavot’s best of breed solutions have proven themselves in every level of fire protection application.

0 %
Satisfaction
Guarantee
0
Active Fire Suppression Systems
0
Years of
experience

How We Can Help?

Offering the best level of excellence a lorem ipsom soultions for lorem ipsom lorem ipsom

Our goal is to here I need text that discibes how Lehavot help you . I need at least 2 sentances that fills this space

Industry 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Industry 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Industry 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Industry 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Industry 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Industry 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Portfolio

OUR LATEST PROJECTS

We specialize in author’s projects which represent your individuality. Our award-winning designers know how to create a perfect space for your. We stand for durable materials, qualitative 

No data was found

Contact Us

Get a Price quote!

Tell us more about your fire suppression needs

Or fill out the form and we will contact you back

Hi,need help?

Mechanical Release Module (MRM)

Each Lehavot WCK system is equipped with at least one manual pull station providing a means of activating the system manually if required