חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
rim seal stored pressure fire protection system

Oil-TankShield

Fire Protection for Oil-Tank Storage

Lehavot’s Oil-Tank Shield is the most reliable, quick-response fire detection and
suppression system available for oil tanks with floating roofs.
The area between the tank shell wall and the internal floating roof is known as the rimseal area. Many oil tank storage unit fires originate in this area.

Lehavot’s Oil-Tank Shield, automatic rim-seal fire detection and suppression system, detects rim-seal fires at the incipient stage and simultaneously alerts facility personnel allowing for a rapid incident response.
Lehavot’s advanced DELTA Linear Heat Detection System, senses a rapid temperature rise, pre-set maximum temperature or both, ensuring that any rim-seal fire is detected within seconds of ignition. Peripheral nozzles discharge extinguishing foam agent to protect the rim-seal area.
Accuracy, rapid response, and innovative design are the key specifications of Lehavot’s Oil Tank Shield.

Show More
restaurant fire suppression systems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system

Contact us

Hi,need help?

Mechanical Release Module (MRM)

Each Lehavot WCK system is equipped with at least one manual pull station providing a means of activating the system manually if required