חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
Lehavot Fire suppression system Certificate
Lehavot Fire suppression system Certificate
Lehavot Fire suppression system Certificate
Lehavot Fire suppression system Certificate
 Lehavot Fire suppression system Certificate
restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system

A FIRE SUPPRESSION SYSTEM THAT MEETS EVERY FIRE CHALLENGE

kitchen hood fire suppression system

EASY TO TRUST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

EASY MAINTENANCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

EASY INSTALLATION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

LEHAVOT OFFERS THE MOST RELIABLE FIRE SUPPRESSION SYSTEM IN THE MARKET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad magna aliqua. Ut enim ad minim 

commercial kitchen fire suppression system

Fast & Simple Installation & Maintenance

commercial kitchen fire suppression system

Patented Mechanism Proven in Fire Battle

kitchen hood 

Environment Friendly Based Agent

kitchen hood 

5 Types of Stored Pressure Cylinders

commercial kitchen fire suppression system

Cost
Effective

Fast & Simple Installation & Maintenance

Patented Mechanism Proven in Fire Battle

Environment Friendly Based Agent

5 Types of Stored Pressure Cylinders

Cost
Effective

restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system
restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system
restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system

SYSTEM APPROVAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

WE DID IT RIGHT

here there will be some case studies they can read bout projects you where involved in… iusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

No data was found

Hi,need help?

Mechanical Release Module (MRM)

Each Lehavot WCK system is equipped with at least one manual pull station providing a means of activating the system manually if required