חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system

KitchenShield

Fire Suppression System for Kitchen

Lehavot’s UL, LPCB and EN:17446:2021 listed KitchenShield,
is the most cost-effective solution that meets the difficult challenges found
in modern commercial kitchens.

KitchenShield is pre-engineered for high flexibility (2 –200 FP’s) and the simplification of installation. We designed it thinking about
the installers.  

With tens of thousands of installations worldwide,
KitchenShield is one of the most reliable fire suppression systems available
today.
 

Show More
restaurant fire suppression systems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

restaurant fire suppression system commercial kitchen fire suppression system

Contact us

Hi,need help?

Mechanical Release Module (MRM)

Each Lehavot WCK system is equipped with at least one manual pull station providing a means of activating the system manually if required